• REGULAMIN KONKURSU „ŻYJ Z KLIMATEM W KRZESZOWIE”

     • §1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „ŻYJ Z KLIMATEM W KRZESZOWIE”

      2. Konkurs zorganizuje Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Krzeszowie oraz Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Krzeszowie.

      3. Konkurs ma na celu :

      - propagowanie postaw proekologicznych,

      -wyuczenie dobrych nawyków i postaw środowiskowych, -pobudzenie wrażliwości ekologicznej,

      -wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii,

      -rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej wpływu zmian klimatu na zasoby wody I bioróżnorodność,

      -budowanie I pogłębianie wzajemnych relacji,

      -nabywanie umiejętności pracy w zespole.

      4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i rodzice.

      5. Kontrola poprawności przeprowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na organizatorze konkursu.

      6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów. Organizator powiadomi uczestników konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie o zmianach w regulaminie.

      7. Informacje o konkursie wraz z regulaminem będą dostępne w siedzibie organizatora oraz na stronie www.szkolawkrzeszowie.edupage.org i stronie CBK w Krzeszowie www.cbkkrzeszow.pl

      8 Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego LGD Kwiat Lnu w Lubawce „ ZIELONY I AKTYWNY KRZESZÓW”

       

      § 2.ZASADY KONKURSU I UCZESTNICY

      1 Konkurs trwa od 15.10.2018 do 30.11.2018

      2 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej oraz rodziców i przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:

      1) klasy 4-6 SP

      2) klasy 7 – 8 Sp oraz III G

      3. Do konkursu każdy z uczestników przystępuje indywidualnie.

      4. W ramach konkursu dzieci, młodzież przy wsparciu rodziców mają za zadanie opracować wspólne prace plastyczne (format A3) lub pisemne (max 2 strony A 4, czcionką 12 odstęp 1,5 wiersza) na temat :

      1) „Co możemy zrobić we własnym domu lub w mojej okolicy? - Jak zazielenić miejsce, w którym mieszkam?” ,

      2) „Co zrobić, aby było mniej odpadów?”

      5. Uczestnicy konkursu realizują swoje prace konkursowe pod nadzorem wychowawcy bądź nauczycieli Szkoły.

      6. Wskazane są zdjęcia dokumentujące realizowane zadanie ( co najmniej 1 zdjęcie)

      7. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikowanie przez organizatora zdjęć tematycznych związanych z wykonywanymi pracami konkursowymi .

       

      §3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

      1. Komisja konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich , w składzie której znajdą się przedstawiciele:

      - Szkoły ,

      -C B-K ,

      - Stowarzyszenia Brama Czadrowska,

      - Optymistów Krzeszowskich

      dokona oceny zgłoszonych prac konkursowych.

      2. Kryteria oceny prac:

      1) zgodność tematyczna,

      2) estetyka i dokładność wykonania pracy,

      3) oryginalność pracy.

      3
      . Przewiduje się w każdej kategorii I-III miejsce oraz wyróżnienia wg uznania jury. Dodatkowo dla wyróżnionych uczestników zostanie zorganizowany wyjazd do Centrum Edukacyjnego HYDROPOLIS we Wrocławiu.


       

       

      Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


       

      Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Optymiści Krzeszowscy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

       

     • BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z MRÓWKĄ I KOMISARZEM LWEM.

     • E-Mocni

     •  

      E-Mocni,

      Szanowni Państwo, trwają zapisy na bezpłatne szkolenie, którego zakres przedstawialiśmy na spotkaniu z rodzicami. Zachęcamy do skorzystania z oferty

       

       

     • BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY.

     •  

      Współpracując z Komendą Powiatową Policji w Kamiennej Górze i Firmą „PAGAZ” w Krzeszowie, zaplanowaliśmy na dzień 13.09.2018r. spotkanie z komisarzem lwem i mrówką dla klas 0–III pt. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

       

      ZAPRASZAMY

       

      pedagog Marzena Bednarz

       

     • BADANIA PRZESIEWOWE W SZKOLE.

     •  

      W celu prawidłowego zdiagnozowania dzieci w Szkole Podstawowej w Krzeszowie ( kl. 0-1),
      we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kamiennej Górze zaplanowane zostały badania przesiewowe.

      Poniżej przedstawiamy terminy tych badań.

       

      SKALA RYZYKA DYSLEKSJI(SRD)

      KL. 1a

      26.09.2018r. Godz.8.00-12.00

      03.10.2018r. Godz.8.00-12.00

      10.10.2018r. Godz.8.00-12.00

       

      KL. 1b

      17.10.2018r. Godz.8.00-12.00

      24.10.2018r. Godz.8.00-12.00

      31.11.2018r. Godz.8.00-12.00

       

      TEST UZDOLNIEŃ WIELORAKICH(TUW)

      KL. 1a

      7.11.2018r. Godz.8.00-12.00

      14.11.2018r. Godz.8.00-12.00

      21.11.2018r. Godz.8.00-12.00

       

      KL. 1b

      28.11.2018r. Godz.8.00-12.00

      2.12.2018r. Godz.8.00-12.00

      12.12.2018r. Godz.8.00-12.00

       

       

      BADANIA PRZESIEWOWE MOWY

      KL. 0a

      18.09.2018r.

       

      KL. 0b

      28.09.2018r.

       

       

      pedagog szkoły Marzena Bednarz

       

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO.

     •  

      03.09. 2019 zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

      tradycyjnie  o godz. 8.00 - msza św. w bazylice,

      godz. 9.00 apel na kompleksie Orlik.

       

      We wtorek (04.09.2019) o godzinie 16.00 zapraszamy rodziców do sali gimnastycznej na ogólne zebranie z dyrektorem, po którym zaplanowane są spotkania z wychowawcami. Po zebraniu ogólnym dyrektor przedstawi rodzicom uczniów klas 8 i III gimnazjum informacji dotyczących przebiegu egzaminów zewnętrznych.

       

     • Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

     • W zakładce Uczniowie i rodzice - Dokumenty znajduje się aktualny wykaz podręczników szkolnych dla szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2018/2019.

     • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     • Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

       

      W zakładce Rodzice i uczniowie -  LISTY - Dokumenty znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Gminy Kamienna Góra i jednostkach organizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

     • 14 GIMNAZJALNE WĘDROWANIE ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

     • UWAGA RODZICE

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

      ogłasza zapisy

       

      14.03.2018 r. do 31.03.2018 r. – do oddziałów przedszkolnych

       

      12.03.2018 r. do 04.05.2018 r. – do klasy I Szkoły Podstawowej

       

      na rok szkolny 2018/2019

       

      Wnioski i niezbędne dokumenty prosimy pobierać i składać

      w sekretariacie

      w godz. od 7.30 do 15.30.

     • Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzeszowie na rok szkolny 2018/2019

     • Regulamin dostępny jest w zakładce Uczniowie i rodzice - Dokumenty.

     • Szkoła Podstawowa w Krzeszowie bierze udział w projekcie ,,Ferie z ekonomią’’

     •  

      Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. W roku szkolnym 2017/18 projekt adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów.

      I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w ramach dodatkowych zajęciach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. W trakcie zajęć młodzież zdobywa wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznaje podstawowe pojęcia, takie jak: popyt, podaż, konkurencja czy patriotyzm gospodarczy. Uczniowie mają także szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy.

      Uczniowie będą kontynuowali swoją przygodę z ekonomią w II semestrze roku szkolnego w ramach II etapu projektu, gdy będą przygotowywali pracę projektową – model biznesowy własnej firmy. Autorzy 20 najlepszych prac w nagrodę będą mogli odwiedzić Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i wziąć udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

      ,,Ferie z ekonomią’’ charakteryzuje ciekawa formuła – udział w grach i zabawach ekonomicznych, wizyta u lokalnego przedsiębiorcy i banku, pozwala młodzieży zdobyć nową wiedzę w atrakcyjny sposób. Zajęcia będą prowadzone przez duet prowadzących – nauczyciel WOS-u oraz student kierunków ekonomicznych, którzy w grudniu 2017 roku wzięli udział w szkoleniu metodycznym, by zapoznać się z założeniami projektu oraz narzędziami i metodami pracy z uczniami.

      ***

      Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 28 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.


       

     • Nauczyciele też się uczą.

     • Po raz kolejny pracownicy naszej szkoły szkolili się z zasad udzielania pierwszej pomocy.